Okategoriserade

Ing­en Drop-in tills­vi­da­re

På grund av coro­na­re­strik­tio­ner så har vi INGEN drop-in på mån­da­gar tills­vi­da­re. Man kan fort­fa­ran­de kom­ma på mån­dag em/kväll men endast boka­de besök och kvälls­ti­der­na reser­ve­ras för enkla­re åtgär­der som vac­ci­na­tio­ner. Ring oss på tele­fon­ti­den för tids­bok­ning, var­da­gar kl 8-9, på tel 0220-14030.

Back to top