Okategoriserade

Väg­be­skriv­ning

VÄGBESKRIVNING:

Sväng av mot Väst­ra Åvä­gen på ram­pen mel­lan väg 252 och Sta­tions­ga­tan i Kol­bäck. Sväng förs­ta  väns­ter genom grin­dar. Kör rakt fram och par­ke­ra på kort­si­dan av det gråa plåt­hu­set med oran­ge tak. Fas­tig­he­ten lig­ger på hörn­tom­ten och angrän­sar ”ram­pen” och väg 252.

På kli­nik­da­gar stäl­ler vi ut skylt vid grind och hus. Vi hop­pas få sät­ta upp tyd­li­ga skyl­tar på fas­tig­he­ten inom kort.

Goog­le­maps visar tyvärr fel väg beskriv­ning sista biten.

Back to top