Om oss

Hallstahammars Veterinärstation ligger på Södra Nibble industriområde i närheten av Hallsta ridskola. En vanlig arbetsdag börjar med telefontid kl. 8-9 då djurägare ringer och önskar hjälp. När den är slut delar vi upp dagens arbete efter lokalisation, önskemål och intresseinriktning. Därefter följer en del kontorsarbete med inringning av recept, datajobb etc. Efter gemensam frukost bär det iväg på dagens uppdrag… Alla veterinärer verksamma i Hallstahammars Veterinärstation är egna företagare, men med gemensam taxa, gemensamt journalföringssystem och gemensamt joursystem. Eftersom vi är privata veterinärer har vi egentligen ingen skyldighet att hålla oss till geografiska begränsningar, men av kollegiala, praktiska och avståndsmässiga skäl väljer vi att hålla oss inom de tidigare gränserna för de statliga distrikten. Området som vi kör inom är större delen av Västmanlands län förutom området runt Sala och Fagersta. Vi har också några kunder i angränsande län; Sörmlands och Örebro län. I detta område har vi jour dygnet runt, året runt. Våra patienter består av lantbrukets djur, hästar och smådjur. Vi arbetar med akutsjukvård, förebyggande djurhälsovård, medicinska utredningar m.m.

Hallstahammar Veterinärstation AB:s integritetspolicy

Enligt journalföringslagen 2009:302 (SVF 2016:148) måste vi behandla personuppgifter om dig i samband med journalföring av ditt djur. Journaler ska, enligt lag, i dagsläget sparas i fem år. Därefter lagrar vi uppgifterna tillsvidare för att upprätthålla god djurhälsovård och kundvård. Detta eftersom vi anser att vårt behov av dokumentation m.m. väger tyngre än ditt behov av integritet för dina uppgifter i detta fall.

Personuppgifterna används för att tillhandahålla våra tjänster (inklusive kontokorts-hantering, direktregleringar och receptförskrivning).

Uppgifterna kan även komma att användas till att skicka påminnelser om bokade tider och vaccinationer och liknande till dig MEN detta kan du tacka nej till.

De personuppgifter vi behöver är: Namn, fullständig adress, telefonnummer, personnummer eventuell e-postadress.

Från den 25 maj 2018 träder den nya Allmänna Dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft. Den ska skydda dina personuppgifter och vi har anpassat vår klinik för att följa dessa nya regler.

Du kan när som helst begära utdrag om vilka uppgifter vi har om dig. Du har även rätt att begära att vi rättar felaktiga uppgifter. Dessutom har du efter att tiden för lagring enligt journallagringslagen löpt ut rätt att ifrågasätta intresseavvägningen som grund för behandlingen.

Vi lämnar vid behov ut uppgifterna till försäkringsbolag och andra kliniker vid remittering .

Om du har frågor eller synpunkter på hur vi hanterar dina personuppgifter kan du kontakta veterinärstationen på 0220-14030 vardagar kl 8-9.

Som kund har du alltid rätt att klaga till Integritetsmyndigheten om du anser att något inte sköts korrekt.

Historik

Från begynnelsen… Den statliga distriktveterinärverksamheten i området bestod av tre distrikt: Västerås, Köping och Arboga.

När distriktveterinärerna Ulf Skogby, Göran Othander, Holger Häggström och Alf Danielsson gick i pension i början av 1990-talet tog den tillförordnade distriktveterinären Kerstin Edeen och samordnade en veterinärstation i området. Denna placerades centralt i distriktet Hallstahammar. Att samordna veterinärerna till lokala stationer var något som skedde i hela landet och ansågs främja bredden på kunskapen och arbetsgemenskapen.

1995 blev ett år med stora förändringar då anställningsformerna för distriktveterinärerna ändrades radikalt och halva distriktveterinärkåren sa upp sig. Vi i Hallstahammar var från början eniga, vi ville ej vara kvar som statligt anställda.

En privat veterinärstation började ta form med Kerstin Edeen, Nina Edkvist, Christina Carnemar och Sofie Berglund som grundare. För att ha möjlighet att tillhandahålla en heltäckande service instiftades en typ av gårdsavtal för ordinarie kunder. För en årskostnad fick man billigare service och kostnadstak på reseersättningen. Just resekostnaden kunde annars bli ganska dyr då distriktet är stort och framför allt erbjuder en jourberedskap dygnet om. Systemet har visat sig hållbart och tillämpas än idag.

Genom åren har ett antal veterinärer passerat. Vanligt är att man börjar sin veterinära karriär som allmänpraktiker på lantbrukets djur och sedan vill gå vidare och specialisera sig eller forska. Det är flera veterinärer som har börjat sin bana vid Hallstahammars Veterinärstation – Åsa Kjellgren, Julia Österberg, Jenny Liman, Björn Rahm m.fl.

Några har dock kommit för att stanna – Hannah Kullin, Sara Wallgren, Emma Lillje, Anneli Åman, Sofie Berglund och Gabriella Medin. En del avbrott blir det ibland för barnafödande etc.

Back to top