Små­djursmot­tag­ning­en

Drop-in var­je helg­fri mån­dag kl 17-19 samt öppen övri­ga var­da­gar för tidsbokning.

Små­djursmot­tag­ning­en finns på Väst­ra Åvä­gen 1 i Kol­bäck. På mot­tag­ning­en tar vi emot hun­dar, kat­ter och and­ra små­djur. På mot­tag­ning­en kan vi efter tids­bok­ning göra medi­cins­ka utred­ning­ar, pro­fy­lak­tis­ka åtgär­der som t.ex. vac­ci­na­tion och id-märk­ning samt utfö­ra enkla­re ope­ra­tio­ner såsom kastre­ring av han- och hon­katt, kastre­ring av han­hund (ej tikar) samt övri­ga mind­re operationer.

Under drop-in på mån­da­gar erbju­dar vi enkla­re åtgär­der som t.ex. vac­ci­na­tion och avmask­ning inför resa. Har din hund eller katt pro­blem med t.ex. klå­da eller miss­tänkt smitt­sam sjuk­dom ber vi er att istäl­let boka en tid.

På mot­tag­ning­en kan du såklart få hjälp om ditt djur är sjukt, vi tar emot för under­sök­ning och behand­ling. Oftast kan du få en tid bokad redan sam­ma dag eller dagen efter. Vi sam­ar­be­tar med fle­ra remiss­in­stan­ser om ditt djur behö­ver djursjukhusvård.

Vi har även möj­lig­het att efter tids­bok­ning erbju­da avliv­ning av hund och katt i erat hem.

Tids­bok­ning sker på vår ordi­na­rie tele­fon­tid var­je var­dag kl 8-9 på tele­fon­num­mer 0220-14030. Behö­ver ni kom­ma i kon­takt med oss angå­en­de redan bokat besök så ring­er ni 0735-082773, tele­fo­nen besva­ras i mån av tid när små­djurskli­ni­ken är öppen.

På mot­tag­ning­en finns ett foder­sor­ti­ment från Royal Canin till för­sälj­ning. Vi säl­jer foder för hun­dar och kat­ter med spe­ci­el­la behov vid spe­ci­fi­ka sjuk­doms­till­stånd, samt foder till fris­ka hun­dar och katter.

Att tän­ka på vid kastra­tion av katter:

  • Kastra­tion kan ske från 6 måna­ders ålder, gäl­ler både hon- och hankatter.
  • Ge ing­en mat 12 tim­mar före ope­ra­tio­nen. Gäl­ler alla till­fäl­len då du miss­tän­ker att ditt djur behö­ver få lug­nan­de eller sövas.

Vi tar all­tid kon­tant betal­ning på mot­tag­ning­en. Det går bra att beta­la med kort eller swish.

Pris­lis­ta (janu­a­ri 2024):

Vac­ci­na­tion katt (Katt­pest & katt­snu­va eller Katt­snu­va) 415 kr
Vac­ci­na­tion hund (DHP­Pi eller Pi/KC) 465 kr
Vac­ci­na­tion mot rabi­es 555 kr

Kastra­tion hon­katt 1580 kr
Kastra­tion han­katt 805 kr
Kastra­tion han­hund från 3040 kr (vi kastre­rar han­hun­dar upp till 25 kg)

För övri­ga pris­upp­gif­ter vän­li­gen kon­tak­ta sta­tio­nen på mail, hallstavets@telia.com, eller tele­fon 0220-140 30 (var­da­gar kl 8-9).

 

Back to top