Små­djursmot­tag­ning­en

Drop-in var­je helg­fri mån­dag kl 17-19 samt öppen övri­ga var­da­gar för tids­bok­ning. Drop-in mot­tag­ning­en stängd för till­fäl­let pga covid-19. Vi har fort­fa­ran­de öppet mån­dag­kväl­lar, men bara för tids­bo­ka­de besök.

Vac­ci­na­tion – besikt­ning – ID-märk­ning – kastra­tion – medi­cinsk utred­ning och behand­ling m.m.

Små­djursmot­tag­ning­en finns på Asfalt­vä­gen i Hallsta­hammar. På mot­tag­ning­en tar vi emot hun­dar, kat­ter och and­ra små­djur. På mot­tag­ning­en kan vi efter tids­bok­ning utfö­ra enkla­re ope­ra­tio­ner såsom kastre­ring av han- och hon­katt, kastre­ring av han­hund (ej tikar) samt övri­ga mind­re ope­ra­tio­ner.

På mot­tag­ning­en kan du såklart få hjälp om ditt djur är sjukt, vi tar emot för under­sök­ning och behand­ling. Oftast kan du få en tid bokad redan sam­ma dag eller dagen efter. Vi sam­ar­be­tar med fle­ra remiss­in­stan­ser om ditt djur behö­ver djur­sjuk­hus­vård.

Vi har även möj­lig­het att efter tids­bok­ning erbju­da avliv­ning av hund och katt i erat hem.

Tids­bok­ning sker på vår ordi­na­rie tele­fon­tid var­je var­dag kl 8-9.

På mot­tag­ning­en finns ett foder­sor­ti­ment från Royal Canin till för­sälj­ning. Vi säl­jer foder för hun­dar och kat­ter med spe­ci­el­la behov vid spe­ci­fi­ka sjuk­doms­till­stånd, samt foder till fris­ka hun­dar och kat­ter.

Att tän­ka på vid kastra­tion av kat­ter:

  • Kastra­tion kan ske från 6 måna­ders ålder, gäl­ler både hon- och han­kat­ter.
  • Ge ing­en mat 12 tim­mar före ope­ra­tio­nen. Gäl­ler alla till­fäl­len då du miss­tän­ker att ditt djur behö­ver få lug­nan­de eller sövas.

Vi tar all­tid kon­tant betal­ning på mot­tag­ning­en. Det går bra att beta­la med kort.

Pris­lis­ta (maj 2020):

Vac­ci­na­tion katt 355 kr (vid vac­ci­na­tion av fle­ra kat­ter är pri­set 280 kr från katt nr 2)
Vac­ci­na­tion hund 405 kr (vid vac­ci­na­tion av fle­ra hun­dar är pri­set 330 kr från hund nr 2)
Vac­ci­na­tion mot rabi­es 475 kr

Kastra­tion hon­katt inkl öron­ta­tu­e­ring 1275 kr
Kastra­tion han­katt inkl öron­ta­tu­e­ring 650 kr
Kastra­tion han­hund från 2750 kr (vi kastre­rar han­hun­dar upp till 25 kg)

För övri­ga pris­upp­gif­ter vän­li­gen kon­tak­ta sta­tio­nen på mail eller tele­fon (under tele­fon­tid kl 8-9).

Back to top