Samarbetsavtal

nyfiket-lammSedan 1996 har vi haft ett system med samarbetsavtal mellan djurägare och Hallstahammars Veterinärstation. Detta innebär att man som djurägare får betala in en avtalssumma för kalenderåret och i och med det får en del fördelar gentemot andra, icke avtalskunder.

Fördelarna är bl.a. lägre taxa på vissa förrättningar, lägre inställelsearvode, fast resekostnad både dag- och jourtid, ingen stationsavgift samt receptförskrivning utan kostnad.

Kontakta oss för mer information om samarbetsavtalen.

Back to top