Sara Wall­gren

Leg. vete­ri­när

Tog vete­ri­närex­a­men i janu­a­ri -04 och bör­ja­de där­ef­ter job­ba som distrikts­ve­te­ri­när i Eskilstu­na. Blev kvar där i näs­tan 2 år innan jag ”byt­te” distrikt och bör­ja­de arbe­ta i Hallsta­hammar -06.

Jag är vida­re­ut­bil­dad inom häs­tens mun­hå­la och tän­der och har exa­men i hästo­don­to­lo­gi samt har AI-kom­pe­tens för häst.

Bor i Hallsta­hammar med mina tre labra­do­rer och på fri­ti­den ägnar jag myc­ket tid till att trä­na och appor­te­ra med hun­dar­na. Har tidi­ga­re haft egna häs­tar men nu räc­ker tyvärr inte tiden till för detta.

Sara Wallgren
Back to top