Filip­pa Alin

Leg. vete­ri­när

Jag tog exa­men i Valen­cia 2021. Under mitt sista år på utbild­ning­en gjor­de jag prak­tik på Hallsta­hammars Veterinär­station. Jag triv­des väl­digt bra och efter exa­men kom jag till­ba­ka för att fort­sät­ta job­ba i Hallsta­hammar. Jag trivs med att job­ba med blan­da­de djurslag. Ett extra stort intres­se har jag för häs­tar och på fri­ti­den tyc­ker jag om att rida och vara i stal­let. Jag bor i Öre­bro där jag är född och uppvuxen.

Back to top