Kata­ri­na San­de­lin

Leg. vete­ri­när

Jag fick min vete­ri­när­le­gi­ti­ma­tion janu­a­ri 2015 och bör­ja­de direkt job­ba på Hallsta­hammars Veterinär­station. Innan dess var jag ett halv­år hos Distrikts­ve­te­ri­nä­rer­na.

Jag har vida­re­ut­bil­dat mig inom hästo­don­to­lo­gi och ult­raljud av häs­tens senor men ni träf­far mig ock­så på små­djursmot­tag­ning­en. Att få job­ba med både före­byg­gan­de och akut vård tyc­ker jag är det bäs­ta med vårt arbe­te.

Hem­ma på lil­la går­den finns en bro­kig ska­ra ompla­ce­rings­djur, islands­häs­tar, ett par barn och en man som und­rar vad näs­ta hus­djur ska bli och så för­stås mini­bull­te­ri­ern Bel­le som all­tid är med mig i bilen.

Back to top