Han­nah Kullin

Leg. vete­ri­när

Jag tog vete­ri­närex­a­men 2000 och har sedan dess arbe­tat här på Hallsta­hammars Veterinär­station, där jag sedan 2011 även är delä­ga­re. Under stu­di­e­ti­den pro­va­de jag även på att arbe­ta som besikt­nings­as­si­stent på ett svin­slak­te­ri och som natt­per­so­nal på häst­sjuk­hu­set Ultuna.

Bland de påbygg­nads­ut­bild­ning­ar jag har gått finns bland annat AI-verk­sam­het på häst, häst­tand­vård och ult­raljud senor på häst.

Jag är upp­vux­en med hund, katt och häst, men har för till­fäl­let bara häs­tar att pyss­la med på fritiden.

 

Hannah Kullin
Back to top