Elin Ham­mar

Leg. vete­ri­när

Jag tog vete­ri­närex­a­men vid Lit­hu­a­ni­an Uni­ver­si­ty of Health Sci­ences i feb­ru­a­ri 2022. Under stu­di­e­ti­den hade jag min prak­tik på Hallsta­hammar Veterinär­station, och bör­ja­de sedan arbe­ta fär direkt efter exa­men. Jag är en hästtjej sedan barns­ben, men brin­ner för djur av alla slag. Fri­ti­den spen­de­rar jag mest ute i sko­gen och trä­nar vilt­spår med min hund Hector, eller i stal­let hos min häst Wilda.

 

Back to top