Emma Lill­je

Leg. vete­ri­när

Jag tog min vete­ri­närex­a­men janu­a­ri 2006 vid SLU i Upp­sa­la. Jag arbe­ta­de en kor­ta­re peri­od på djur­sjuk­hus och som distrikts­ve­te­ri­när innan jag bör­ja­de job­ba på Vete­ri­närsta­tio­nen novem­ber 2007. Jag och Anne­li ansva­rar för små­djursmot­tag­ning­en på sta­tio­nen. Jag är utbil­dad semin­ve­te­ri­när och dri­ver till­sam­mans med min mans familj Lill­je Stall och Semin i Arboga.

Jag bor på en gård utan­för Valskog med min man Hen­rik, våra två barn föd­da 2011 och 2013 och Hen­riks två äld­re dött­rar. Vi föder upp slakt­kyck­ling­ar i stor ska­la som vi säl­jer till Kron­få­gel. Vi har ock­så en liten upp­föd­ning av halv­blods­häs­tar samt ett fåtal inac­kor­de­ring­ar. På går­den bor ock­så våra kat­ter, ett par marsvin och vår Jack Rus­sell ter­ri­er. Hen­rik är numer hel­tids­bon­de och pro­du­ce­rar hösi­lage till häs­tar i stor­bal och små­bal under varu­mär­ket Equi­fo­rage Horsegrass.

Emma Lillje
Back to top