Anne­li Åman

Leg. vete­ri­när

Tog vete­ri­närex­a­men i Upp­sa­la janu­a­ri 2009 och arbe­ta­de både som distrikt­ve­te­ri­när och små­djur­s­ve­te­ri­när innan jag bör­ja­de arbe­ta i Hallsta­hammar hös­ten 2010.

Till­sam­mans med Emma Lill­je ansva­rar jag för små­djurskli­ni­ken på sta­tio­nen. Jag har vida­re­ut­bil­dat mig i hästo­don­to­lo­gi (mun­hå­la och tän­der) samt har seminkompetens.

Jag bor i Enkö­ping till­sam­mans med min familj och mina kat­ter, höns och hästar.

Anneli Åman
Back to top