Om oss

Hallstahammars Veterinärstation ligger på Södra Nibble industriområde i närheten av Hallsta ridskola.

En vanlig arbetsdag börjar med telefontid kl. 8-9 då djurägare ringer och önskar hjälp. När den är slut delar vi upp dagens arbete efter lokalisation, önskemål och intresseinriktning. Därefter följer en del kontorsarbete med inringning av recept, datajobb etc.

Efter gemensam frukost bär det iväg på dagens uppdrag…

Alla veterinärer verksamma i Hallstahammars Veterinärstation är egna företagare, men med gemensam taxa, gemensamt journalföringssystem och gemensamt joursystem. Eftersom vi är privata veterinärer har vi egentligen ingen skyldighet att hålla oss till geografiska begränsningar, men av kollegiala, praktiska och avståndsmässiga skäl väljer vi att hålla oss inom de tidigare gränserna för de statliga distrikten. Området som vi kör inom är större delen av Västmanlands län förutom området runt Sala och Fagersta. Vi har också några kunder i angränsande län; Sörmlands och Örebro län. I detta område har vi jour dygnet runt, året runt.

Våra patienter består av lantbrukets djur, hästar och smådjur. Vi arbetar med akutsjukvård, förebyggande djurhälsovård, medicinska utredningar m.m.

Historik

Från begynnelsen…

Den statliga distriktveterinärverksamheten i området bestod av tre distrikt: Västerås, Köping och Arboga.

När distriktveterinärerna Ulf Skogby, Göran Othander, Holger Häggström och Alf Danielsson gick i pension i början av 1990-talet tog den tillförordnade distriktveterinären Kerstin Edeen och samordnade en veterinärstation i området. Denna placerades centralt i distriktet Hallstahammar.

Att samordna veterinärerna till lokala stationer var något som skedde i hela landet och ansågs främja bredden på kunskapen och arbetsgemenskapen.

1995 blev ett år med stora förändringar då anställningsformerna för distriktveterinärerna ändrades radikalt och halva distriktveterinärkåren sa upp sig.

Vi i Hallstahammar var från början eniga, vi ville ej vara kvar som statligt anställda.

En privat veterinärstation började ta form med Kerstin Edeen, Nina Edkvist, Christina Carnemar och Sofie Berglund som grundare.

För att ha möjlighet att tillhandahålla en heltäckande service instiftades en typ av gårdsavtal för ordinarie kunder. För en årskostnad fick man billigare service och kostnadstak på reseersättningen. Just resekostnaden kunde annars bli ganska dyr då distriktet är stort och framför allt erbjuder en jourberedskap dygnet om. Systemet har visat sig hållbart och tillämpas än idag.

Genom åren har ett antal veterinärer passerat. Vanligt är att man börjar sin veterinära karriär som allmänpraktiker på lantbrukets djur och sedan vill gå vidare och specialisera sig eller forska. Det är flera veterinärer som har börjat sin bana vid Hallstahammars Veterinärstation – Åsa Kjellgren, Julia Österberg, Jenny Liman, Björn Rahm m.fl.

Några har dock kommit för att stanna – Hannah Kullin, Sara Wallgren, Emma Lillje, Anneli Åman, Sofie Berglund och Gabriella Berg. En del avbrott blir det ibland för barnafödande etc.

Back to top